Up Home » Album 8, flora en fauna » Vogels » Nederland

Dobbeplas, Nootdorp (2020)
Vogels Delftse Hout (2019)
Aalscholver
Bergeend
Blauwe reiger
Buizerd
Canadese gans
Ekster
Fazant
Fuut
Grauwe gans
Grutto
Halsbandparkiet
Houtduif
Kauw
Kievit
Kleine plevier
Kluut
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Ooievaar
Ooievaars en reigers, Midden Delfland
Pimpelmees
Roodborstje
Scholekster
Spreeuw
Tureluur
Valk
Visdief
Waterhoen
Wilde eend
Wilde zwaan
Grote bonte specht
Wintertaling
Witte gans
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwarte zwaan
Zwartkopmeeuw
Exoten