Station Assen

Een belangrijke toegang tot een stad is het treinstation. De stationsomgeving is doorgaans zo ingericht dat je met alle mogelijke vervoersmiddelen een goede aansluiting hebt op de trein. Je kan er lopend komen, met de bus, metro of tram, met een taxi, auto of de fiets, met een brommer, E-bike, step of een huurscooter.

Stations hebben vaak van een bijzondere architectuur; zo ook het station in Assen, dat in 2018 is gerealiseerd. Het dak van het gebouw is een driehoek die aan één punt schuin wegloopt. Het dak is transparant en de zijkanten van het gebouw zijn van glas.

De foto. De gele dakrand deelt de foto opvallend in tweeën. Door dicht bij de instapeilanden van de bussen te staan lopen de perspectieflijnen van voor naar achter schuin weg. Hierdoor ontstaat diepte in de foto.

Meer foto’s van Assen en omgeving.

Carmen Despierta, door Antonio López, Drents Museum, Assen

In het voormalig nonnenklooster Maria in Campis, in het centrum van Assen, is het Drents Museum gevestigd. Het museum bestaat uit meerdere gebouwen. Enkele nieuwe toonzalen, in een moderne stijl, liggen onder de openbaar toegankelijke museumtuin; tot 2 juni 2024 was in die zalen een overzichtstentoonstelling van de Spaanse kunstenaar Antonio López te zien.
 
Antonio López (1936) is volgens kenners de grootste nog levende realistische kunstenaar. Hij maakt schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken die wereldwijd in exposities zijn te zien. In het Drents Museum staan Carmen Dormida (Carmen slaapt) en Carmen Despierta (Carmen is wakker); de beelden zijn twee meter hoog, wegen 850 kilogram en zijn van brons gegoten. Carmen is de kleindochter van de kunstenaar.

De foto. Om de omvang van Carmen Despierta goed te laten zien is ook een deel van de omgeving mee-gefotografeerd.

Meer foto’s van het Drents Museum.

Boeredrij en boterbloemen, Schiedam

Delen van de polder ten noorden van Schiedam zijn, vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, veranderd in een aantal woonwijken en natuurgebied. Waar ooit de koeien konden grazen liggen nu, tussen bossen en waterpartijen, fiets- en wandelpaden.

Diverse boerderijen zijn omgebouwd tot woning maar er zijn ook nog boerderijen in gebruik. Ze liggen verspreid over de polder; enkele boerderijen dateren uit de 17e eeuw. Een van de oudere boerderijen ligt aan de Harreweg; een smalle strook asfalt tussen Schiedam en Delft. Op de jaarlijkse ‘open dagen’ is deze boerderij te bezichtigen.

De foto. Een veld met boterbloemen en de boerderij; rechts gekaderd door enkele hoge bomen. Het geel van de bloemen contrasteert goed met de effen blauwe lucht. Ik ben zo gaan staan dat de weg naar Delft, die voor de boerderij langsgaat, net achter het al hoge groen ligt. Het hekje links brengt wat afwisseling in de voorgrond.

Slootje met gele lissen, Bijdorp

Dorpen zijn, vanwege een effectiever openbaar bestuur, door grote steden opgeslokt. De ruimte tussen de voormalige dorpen en de steden is veelal gebruikt voor woningbouw, wegen en openbaar vervoer.

Sinds 1941 is Bijdorp bestuurlijk onderdeel van de gemeente Schiedam. Bijdorp is inmiddels omsloten door de snelweg A20, de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland en het Vlietland ziekenhuis.

De foto. De architectuur van Bijdorp is voor een foto niet zo interessant; ook staat het aan beide kanten van de smalle straatjes vol met auto’s. De nog oorspronkelijke slootjes in het dorp, met prachtige gele lissen, zijn wel een foto waard.

Gebouw in het paars, Stationsplein, Schiedam

Een gebouw dat geen functie meer heeft staat vaak jaren leeg en ontsiert de omgeving. Tijdens het wachten op besluitvorming en acties door eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente worden er op de begane grond van het gebouw pop-up winkels geplaatst. Verhuur aan studenten als antikraak komt ook voor.

Bij een oud kantoor, naast station Schiedam Centrum, heeft de besluitvorming inmiddels plaatsgevonden. De studenten zijn vertrokken en het kantoor wordt getransformeerd tot 130 huurwoningen. Hiervoor is het gebouw volledig gestript, worden de bovenste drie verdiepingen vervangen en komen er nog vijf verdiepingen bovenop. Recent heeft men de verbouwing in een paars jasje gestoken.

De foto. Meteen naast de paarse toren ligt het Stationsplein. Rechts langs het water een wandelpromenade die naar het centrum loopt.
Door wat afstand te nemen, de hijskraan past dan ook in beeld, kon ik met het bootje en de bladeren ook de voorgrond vullen.

Nog enkele foto’s van het paarse gebouw.

Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort

De stad Amersfoort kent historische beeldbepalende gebouwen als de Koppelpoort, kasteel Groot Tinnenberg, Waterpoort Monnikendam en de Onze Lieve Vrouwetoren.

De Onze Lieve Vrouwe-kerk en -toren zijn gebouwd van 1444 tot 1500. Na een grote brand in 1579 resteerde alleen de 100 meter hoge toren. De in 2014 aangebrachte modernistische toegangsdeur van de toren heeft een oppervlakte van 20 m2, is gemaakt van brons en weegt 1700 kilo. De deur toont een madonna die met haar mantel de pelgrims beschermt. De deur is ontworpen en vervaardigd door de Nederlandse beeldhouwer/graficus Eric Claus.

De foto. De bijzondere decoratie en de kleuren maken de deur een echte eyecatcher. De kinderen laten de enorme omvang van de deur goed zien.

Meer foto’s van Amersfoort.

Winters waterlandschap in 3D, Amersfoort

Overbodige kerken krijgen regelmatig een functie als bibliotheek, evenementenhal, supermarkt, huisartsenpost, kantoor of woningen. In Amersfoort is de Elleboogkerk al enige tijd een museum voor moderne kunst. Momenteel is in die kerk een project van de Belgische kunstenaar Hans op de Beeck te beleven.

Hans op de Beeck presenteert een ‘winters waterlandschap in drie dimensies, waar hij de toeschouwer uitnodigt om een tijdloos moment van reflectie en kalmte te vinden’. Op de achtergrond een horizon van heuvels en een zon, die ook spiegelen in het waterbassin. Het landschap is geheel in wit uitgevoerd; het contrast ontstaat uitsluitend door het van buiten komende licht.

De foto. Je moet voor een mooie foto van dit project op een moment komen met laag invallend zonlicht.

Meer foto’s van musea in Amersfoort (Flehite, Kade en Mondriaan).

POEDER, Buitenhavenweg, Schiedam

Bedrijven, organisaties en instanties identificeren zich vaak met een logo; een logo bestaat uit een beeldmerk en/of een woordmerk. Een beeldmerk is een afbeelding waaraan de betreffende entiteit wordt herkend. Voorbeelden zijn: het schelpje van Shell, de oranje vis van de Staatsloterij, de gele M van McDonald’s en de groene krokodil van Lacoste. Een woordmerk is een gestileerde vorm van de naam. Voorbeelden daarvan zijn: de bolvormige letters van ODIDO, de rode kronkelletters van Coca Cola en de gele blokletters van Jumbo.

Aan de Buitenhavenweg in Schiedam zit een bedrijf dat zich bezighoudt met poedercoating; hierbij breng met elektrostatisch een verflaag aan op metalen producten waarna die verflaag in een oven uithardt. De firma heeft een meerkleurig woordmerk op de buitenmuur van het bedrijfspand aangebracht.

De foto. De naam van het bedrijf is: mtc POEDER COATING en is feitelijk een combinatie van 2 woordmerken. Het woord POEDER hangt exact in het midden van een geveldeel waardoor er een volkomen symmetrie ontstaat. Het nog kale boompje ondersteunt die symmetrie nog extra.

Nog enkele foto’s van de Buitenhavenweg.